GRIP OP DUURZAAMHEID

Het belang van duurzaamheid doordringt onze samenleving steeds meer. De vergijzing van de bevolking en de ontgroening van de beroepsbevolking, vragen om een andere kijk op de inzet van personeel, middelen en materialen. Met de toenemende zorgvraag spelen deze ontwikkelingen zeker in de gezondheidszorg een belangrijke rol.

CO2 Footprint

De CO2-footprint is de milieumaat voor de uitstoot van CO2 door het gebruik van transport, de winning van grondstoffen, de productie van het product, het verbruik van middelen gedurende de levensduur, onderhoudsmomenten en de bestemming aan het einde van de levensduur. Met behulp van een footprint is eenvoudig te zien waar CO2-uitstoot gereduceerd kan worden. De VMARC is door zijn efficiënte reinigingsproces en het lage verbruik in staat een aanzienlijke reductie van de CO2-footprint te realiseren.

Ergnomische oplossing

Clean Beds on Demand is ergonomisch verantwoord. Omdat het matras door de VMARC wordt opgetild en omgedraaid, hoeven medewerkers geen zware handelingen te verrichten. Clean Beds on Demand is met één persoon per bed volledig uit te voeren. Van beddentransport tot reiniging.

Optimale inzet

Het logistieke proces is volledig ingericht op basis van de Lean-gedachte. Samen met u bekijken we hoe de transportbewegingen op dit moment in uw ziekenhuis verlopen. Vervolgens elimineren we onnodige handelingen. Efficiëntie staat hierbij voorop. U kunt ervoor kiezen om uw medewerkers door ons te laten trainen, zodat beschikbare middelen, mensen en tijd optimaal gecombineerd worden. Ook kunnen wij met de inzet van speciaal hiervoor opgeleide medewerkers het complete logistieke proces rondom beddenreiniging voor u uit handen nemen. Voor elke situatie is een passende oplossing!